gajdy ikonografia

Jedným z dôležitých prameňov vydávajúcich svedectvo o používaní a rozšírenosti hudobných nástrojov sú aj  papierové a textilné prospekty s tématikou života na salaši, ktoré maľovali baníci v stredoslovenských banských mestách a niesli názov pastva alebo  maľovaný salaš . Vešali ich na okraj dosky, na ktorej bol rozložený figurálny betlehem a vlastne inou formo rozširovali pastiersku tematiku, ktorej biblické klaňanie pastierov bolo súčasťou betlehemského výjavu zobrazené sochárskym spôsobom.Nnajväčšie rozšírenie tohoto výtvarného prejavu datuje etnologička Ester Plicková do 19. storočia,ale ich používanie i tvorba pretrvala až do druhej polovice 20.storočia.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, papier, textil
Tematika:
hry, tanec, hudobný prejav, ľudové divadlo