gajdy

gajdy
 – vzduchozvučný klarinetový nástroj, v ktorom sa vzduch vháňa do píšťalovej trubice pomocou mecha.

Gajdy sú nástrojom tanečnej hudby s bohatou harmonickou zvukovou skladbou, burdónmi, kontrovou a melodickou píšťalou. Na Slovensku sa používajú 4 typy gájd s jedným spoločným znakom – pri všetkých znie okrem melodickej píšťaly aj burdónová jednotónová píšťala. K jednotlivým typom patria:

a) dvojhlasné gajdy s jednoduchou melodickou píšťalou a burdónovou píšťalou, známe na severnej Orave;

b) trojhlasné gajdy s dvojpíšťalou a burdónom, ktoré sú rozšírené na celom území Slovenska. Dvojpíšťala má melodickú píšťalu so 6 dierkami a kontrovú píšťalu, na ktorej sa odkrývaním a zakrývaním jednej dierky melodicko-rytmicky doplňuje, „kontruje“ melódia;

c) štvorhlasné gajdy s trojpíšťalou a burdónom, používané na strednom Slovensku. Trojpíšťala má okrem melodickej a kontrovej píšťaly vysokú jednotónovú píšťalu, na ktorej sa tón ozve len pri odkrytí palcovej dierky;

d) päťhlasné gajdy so štvorpíšťalou, v ktorej je jedna melodická píšťala, jedna kontrová a k dvom vysokým jednotónovým burdónom sa druží hlboká burdónová píšťala. Boli vyvinuté na strednom Slovensku.

Štýl hry na gajdy sa vyznačuje širokou melodickou, harmonickou a rytmickou variabilitou, ktorú uplatňuje každý jednotlivý hráč. Gajdy sa dodnes vyrábajú a používajú na severnom a strednom Slovensku.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: