fúrik

fúrik
(táčky, tragač) – jednokolesový dopravný prostriedok s rúčkami.
Pôvodne bol zhotovený z dosák vo forme rebrín, neskôr aj debny. Slúžil ako viacfunkčný prostriedok na prevážanie rozličných nákladov (kamenie, vrecia so zemiakmi, osivo, vyvážanie maštaľného hnoja na hnojisko).
Materiál: