fujara

fujara
– veľká drevená vzduchozvučná hranová trojdierková extrémne hlboko ladená píšťala doplnená vzduchovodom, ktorý privádza vzduch na hranu umiestnenú v hlave fujary.

Vyrába sa najmä z dreva bazy čiernej. Najčastejšia dĺžka fujary sa pohybuje medzi 1 500 mm a 1 800 mm a priemer od 25 do 32 mm. Dĺžka vzduchovodu dosahuje 500 –  700 mm. Hmatové otvory sú umiestnené v dolnej časti nástroja. Vzduch fúkaný hráčom pomocou tzv. cecúľa, trubičky nasadenej do otvoru v dolnej časti vzduchovodu, je vedený vzduchovodom pomocou trubičky cez prevŕtanú stenu píšťaly do kanálika vytvoreného plochým rezom klátika a sčasti žliabkovým kanálikom na priľahlej vnútornej stene píšťalovej trubice tak, že prúd vzduchu dopadá na hranu vytvorenú v dolnom zreze oblôčika – otvoru v prednej hornej časti fujary, kde sa tvorí zvuk. Umenie výroby fujár spočíva v dimenzovaní oblôčika podľa veľkosti nástroja a šírky štrbiny tak, aby sa vytvoril zvukový kompromis medzi čistotou a silou tónu.
Výrazné akustické osobitosti fujary sú výsledkom jej tonálneho ustrojenia podmieneného menzúrou (umiestením a vzájomnou vzdialenosťou hmatových dierok a zvukotvornej časti, dĺžky a veľkosti vŕtania píšťaly), možnosťami prefukovania a výberu alikvotných tónov. Zvláštnu zvukovú farbu nástroja hráči vedome využívajú na špecifickú interpretáciu.

Fujara je predmetom ľudovej výroby aj objektom výtvarného prejavu ľudu. Výzdoba fujár  má prirodzený súvis s ľudovou ornamentikou najmä regiónu Podpoľania, ale v zbierkach múzeí sa nachádzajú aj inak zdobené nástroje. Výzdobu určuje materiál (drevo), veľkosť, tvar a funkčné členenie nástroja, ktoré určuje jeho funkcia. Fujara býva bohato zdobená rôznymi rezbárskymi technikami, vypaľovaním plôch kyselinou dusičnou i vybíjaním kovom, ba nájdu sa aj fujary vykladané perleťou. Využívajú sa vegetatívne motívy, ale najčastejšími býva archaický stužkový ornament. Zvyčajne sa nachádza v troch častiach: v hlave fujary – okolo oblôčika, v strednej časti píšťaly a po obvode v dolnej časti nad dierkami alebo aj okolo dierok a pod dierkami vo forme krúžkov. Vzduchová trubica, spojená s píšťalou koženými remienkami a niekedy aj ozdobne gravírovanou mosadznou prackou, býva nezdobená, no nájde sa aj zrezanie časti povrchu do šesťhranu alebo zdobenie rovnakou technikou ako píšťala.
Zvuková kvalita nástroja závisí od zručnosti výrobcu, v rovine výzdoby okrem zručnosti a ovládania výzdobných techník od jeho schopnosti opakovať alebo aj rozvíjať motiviku považovanú za vhodnú pre tento nástroj.
Fujara je dokladom toho, ako sa zvukové a technické vlastnosti hudobného nástroja preniesli do vokálneho repertoáru kraja, v ktorom bol tento nástroj rozšírený. Štylistické vlastností zbojníckych a pastierskych piesní Podpoľania boli určené mixolydickou tonalitou, veľkorozsahovou nástrojovou melodikou, rapsodickým prednesom, inštrumentálnymi ozdobami a vibratom fujary.

Materiál:
Remeselná skupina: