formy na sladkáne

formy na sladkáne

– drevené formy na svadobné pečivo.

Z druhej polovice 18. a zo začiatku 19. storočia sa v SNM zachovali „furmy na sladkáňe“, ktoré pre vtedajšie Vlastivedné múzeum v Bratislave získal Dr. A. Václavík v rokoch 1938 – 1939. Zdobilo sa nimi hustejšie cesto ručne formované do okrúhleho tvaru neveľkých rozmerov tak, že sa vyrezaná časť formy vtlačila do cesta pred pečením. Takéto formy sa našli v Dačovom Lome pri Zvolene a známa je aj forma z Oravy, tá však mala hranatý tvar. V roku 1962 pri výskume Ireny Murgašovej si ani najstarší v obci Dačov Lom na tieto formy nepamätali, ale niekde sa ešte v peci piekli okrúhle koláče zdobené vrchom makovičky. Každý svadobčan bol obdarovaný časťou sladkáňa vo forme výslužky (dnes je to časť torty). Piekli sa tiež „mrváňe s dierou“ a „radostníky“. Piekli ich nevestini rodičia z pšeničnej múky, droždia, masla, vajíčok a cukru. Na východnom Slovensku sa piekli rôzne figurálne pečivá z chlebového alebo koláčového cesta. Boli to väčšinou vtáky, nazývané pipiše alebo pipíšky, ktorými sa obdarúvali koledníci.
Pôvodné obradové pečivo nebolo zdobené. Výnimku tvorí zoomorfná ornamentika bohato zdobených radostníkov, možno tu pôsobia spomienky na niekdajšie obety zvierat. Ornamentiku foriem na sladkáne – 6-boký variant kruhového motívu – možno považovať za solárny motív. Druhá strana foriem je nezdobená, prípadne je na nej motív ružice, tulipánov, alebo geometrická ornamentika.
Fotogaléria:
Materiál: