formy na koláče

formy na koláče

– formy, v ktorých sa pieklo alebo tvarovalo cesto.

Formy, v ktorých sa piekli koláče, boli najmä hrnčiarske, dvojdielne, hnedo alebo zeleno glazované, zriedkavejšie plechové – v tvare okrúhlej bábovnice, srdca, bábätka, ryby, barančeka, raka, alebo to boli samostatné malé formičky rôznych tvarov, prípadne spojené z viacerých kusov, ako aj dolkárne s 3 – 15 miskami. Vyrábali sa v hrnčiarskych dielňach a používali na celom území Slovenska približne od 18. storočia. Podobný sortiment mali formy vyrábane meďotepcami.

K formám, ktorými sa pred pečením tvarovalo alebo zdobilo surové sladké cesto, patrili medovnikárske formy (medovník) a od 18. storočia v mestách známe drevené alebo kamenné malé formičky na zdobenie pečiva, s dobovými motívmi, ktoré však ostali súčasťou remeselníckej medovnikárskej výroby.

Zmenou technológie prípravy medovníka na mäkký (perník) sa zmenili aj formy. Vyrábali ich klampiari a cesto sa vykrajovalo do žiadanej podoby srdca, koníka, auta, bábiky, kohúta, sliepočky a iných tvarov. Výzdobné ornamenty robili medovnikári na hornú časť upečeného perníka, ktorá bola pred pečením pretretá roztrepaným bielkom, rôznofarebnou tuhou cukrovou polevou vytláčanou cez plechové špice pomocou vrecúška  do podoby kvetín, vlnoviek. Obľúbená sa stala aj výzdoba nápismi Z lásky, Z púťe, Na pamiatku, ale i mužské, no najmä ženské mená doplnené zrkadielkami, neskôr farebnými obrázkami. 

V Dačovom Lome sa v 18. – 19. storočí vyrábali a používali okrúhle drevené, obojstranne vyrezávané formy s rúčkou a archaickým geometrickým dekorom na obradové koláče, tzv. sladkáne. Plechové formičky miskové alebo vykrajovacie na zákusky sa používali v prvej polovici 20. storočia v mestskom prostredí. Na vidiek výraznejšie prenikli až v druhej polovici minulého storočia.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: