forma na syr

forma na syr
prípravok na formovanie a kalibráciu údených syrov 
Najčastejšie dvojdielna drevená forma válcovitého tvaru zdobená po vnútornej strane inverznou rezbou, ktorá sa spájala lubkovou obručou.

Na Slovensku sa vyrábali údené syry aj iných tvarov . Boli to formy jedo-dielne- podobné ako na maslo s kónickymi stenami , dvojdielne- kadlubovité v tvare rôznych zvierat i viacdielne.

Tvar a výzdoba oštiepkov boli akousi autorskou či výrobnou značkou údených syrov. Formy si vyrábali sami bačovia, alebo ich kupovali, od zručných rezbárov v blízkom okolí.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: