fľaša majoliková hranatá s uškami

fľaša majoliková hranatá s uškami
Kód výrobku:
0440170411
Fľaša je lepená zo štyroch plátov, dna, vrchu, kupola a hrdielko točené na hrnčiarskom kruhu, uši domodelované. Na jednej širšej strane maľovaný figurálny motív - remeselníci, vinohradníci, pastieri, krojované figúry a pod. - na druhej obyčajne cechový znak viažúci sa k remeslu, alebo rastlinný dekor. Po oboch užších stranách je umiestnená vetvička s jedným, dvoma kvetmi a jedným pukom. Na bielej cíničitej glazúre sú použité žltá, zelená, fialová, modrá a tmavohnedá kontúrovacia farba.
Rozmer:
v. 23 cm 7,5x13 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Bratislava
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Časové určenie:
1993
Typ výrobku:
súčasný
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
džbankárska výroba
Nástroje:
hrnčiarsky kruh, pec hrnčiarska, štetec
Techniky:
glazúrovanie, maľovanie farbami vysokého žiaru, sušenie keramiky, točenie na hrnčiarskom kruhu, výpal keramickej hmoty
Galéria podobných výrobkov: