fajkárstvo

fajkárstvo
- remeselná výroba fajok.

Na Slovensku je fajkárstvo známe už v 16. a 17. storočí, spočiatku len ako súčasť remesiel spracúvajúcich hlinu. Ako manufaktúrna výroba sa rýchlo rozvinulo v 18. - 19. storočí. Roku 1818 pracovalo na území Slovenska 14 malých fajkárskych manufaktúr v mestách, kde sa nachádzala vhodná surovina: Banská Štiavnica, Košice, Svätý Jur, Gbely, bratislavské Podhradie, Galanta, Humenné, neskôr Zvolen, Kremnica, Nitra, Levice a Bardejov. Vďaka vhodnej surovine a majstrovstvu výrobcov dosiahli svetovú úroveň fajky z Banskej Štiavnice (štiavničky). Fajkárstvo zaznamenalo konjunktúru začiatkom 20. storočia.

Výroba hlinených fajok sa skladala z niekoľkých etáp. Prvou bola príprava a spracovanie hliny, čo trvalo niekoľko mesiacov, nasledovalo modelovanie fajky zo surovej hliny pomocou foriem z dreva, zo sadry alebo z kovu. Potom sa fajka upravovala a zdobila, prípadne firemne značkovala. Po sušení sa natierala olejom. Vypaľovanie sa robilo v pekárenských peciach, neskôr v špeciálnych fajkárskych peciach. Ďalšiu etapu tvorilo leštenie a zdobenie fajky. Podľa druhu hliny a prísad použitých pri vypaľovaní získavali výrobky farbu červenú, čiernu, hnedočiernu.

Ľudová výroba hlinených fajok sa rozvinula v niekoľkých oblastiach Slovenska popri hrnčiarstve, ako napríklad Mašková, Hybe, Podrečany, Priehradzany, Divín, nedosiahla však úroveň špecializovaného mestského remesla.

Nástroje:
lis piestový