epitaf

epitaf
– náhrobný nápis.

Na náhrobníkoch sa okrem dátumu narodenia, smrti a veku zomretého niekedy uvádzal i jeho stav alebo jeho osud, ktorý sa zhrnul do niekoľkoriadkového textu (evanjelické pieskovcové a liate náhrobníky v Novohrade a Gemeri).

Pojmom epitaf sa označuje aj reliéfna náhrobná tabuľa v stene kostola. 

Materiál:
Remeselná skupina: