džbankárstvo

džbankárstvo
– remeselná výroba džbankárskeho fajansového riadu.
Džbankárstvo predstavuje osobitnú oblasť keramickej výroby, ktorá reprezentuje výrobu fajansy. Ide o výrobu keramických predmetov z jemnej hliny, ktorá sa po prvom pálení polieva nepriehľadnou glazúrou. Na povrch glazúry sa nanáša maľba v štyroch základných farbách (žltá, zelená, modrá, fialová). Remeselnú výrobu džbankárskeho fajansového riadu zaviedli začiatkom druhej polovice 17. storočia na západnom Slovensku habáni. Do ich príchodu na územie Slovenska zabezpečovalo sortiment keramických nádob hrnčiarstvo. Habáni boli príslušníci radikálneho nábožensko-sociálneho hnutia, ktorí uznávali len krst v dospelosti a preto ich nazývali tiež anabaptistami (novokrstencami). Vynorili sa ako radikálne krídlo lutherskej reformácie najprv v Porýní, potom vo Švajčiarsku, v Bavorsku, Rakúsku a Taliansku. V polovici 16. storočia sa sťahovali na územie Slovenska, kde sa usadili v Sobotišti, Brodskom, Moravskom Jáne, vo Veľkých Levároch a v iných lokalitách. Boli prevažne remeselníkmi, preslávili sa však najmä ako výrobcovia maľovanej fajansy – habánskej keramiky, ktorá položila základ džbankárskej výroby na Slovensku.
Fotogaléria:
Literatúra:
Materiál:
Remeselná skupina: