džbán majolikový Kolári

džbán majolikový Kolári
Kód výrobku:
0440170404
Ľudovo sa podľa tvaru nazýva pyskáč. Džbán pyskáč s plastickým reliéfnym dekorom - kolársky cechový znak cenrálne umiestnený na bruchu nádoby orámovaný štvorcovým rámom a po bokoch doplnený plastickým a maľovaným rastlinným dekorom. Dekor je maľovaný žltou, modrou zelenou a okontúrovaný tmavohnedou farbou. Dno a hrdlo je okrúžkované žltou a tmavohnedou linkou.
Rozmer:
v. 24 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Bratislava
Tematika:
architektúra a bývanie
Materiál:
hlina
Typ výrobku:
súčasný
Časové určenie:
1993
Druhy hliny:
červenica
Remeselná skupina:
džbankárska výroba
Nástroje:
hrnčiarsky kruh, pec hrnčiarska, štetec
Techniky:
glazúrovanie, krúžkovanie, maľovanie farbami vysokého žiaru, sušenie keramiky, točenie na hrnčiarskom kruhu, výpal keramickej hmoty
Galéria podobných výrobkov: