džbán hrnčiarsky halbička Ľubietová

džbán hrnčiarsky halbička Ľubietová
Kód výrobku:
0411580008
Ručne točený na hrnčiarskom kruhu, poliaty tčervenohnedou hlinkou, zdobený geometrickým dekorom bielou hlinkou, transparentná bezfarebná glazúra.
Rozmer:
v. 15 pr. 10 cm
Farba:
kombinácia farieb
Región:
Pezinok
Tematika:
remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
2011
Typ výrobku:
tradičný
Remeselná skupina:
hrnčiarstvo