dymáky

nástroj na zadymovanie včelstiev
keramicky, neskôr kovový s koženými mechami.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie