dvojačky

dvojačky
(párničky, blizňatá) – dve hlinené alebo fajansové, zriedkavejšie kameninové nádobky súdkovitého tvaru spojené okrúhlym držadlom.
Obsah dvojačiek sa pohyboval od 0,1 do 1 l. Používali sa na nosenie dvoch druhov jedla na pole alebo do hory. Boli rôzne glazúrované, nezdobené alebo na každej strane pomaľované iným, zvyčajne rastlinným dekorom, doplneným menom majiteľa a datovaním. Na niektorých je symbol IHS, ktorý znamenal požehnanie jedla. Dvojačkám pripisovali aj zvykoslovnú funkciu, keď v nich prinášali zvláštnu stravu pri ukončení žatevných prác a pri podobných príležitostiach. Hlinené dvojačky boli známe približne od polovice 19. storočia. Fajansové a flamované dvojačky vyrábali na západnom Slovensku, najmä džbankári Odlerovci, ale aj iní majstri od druhej polovice 19. storočia.
Materiál: