Dula

Dula
dula (SK); Cydonia; ker dosahuje výšku 4-5m,
Materiál:
Výskyt:
pestuje sa niekoľko kultivarov v teplejších regiónoch Slovenska
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri úpravách parkov a záhrad
Galéria: