Dub subfosílny

Dub subfosílny
Materiál:
Výskyt:
v štrkových nánosoch veľkých riek
Získavanie:
kopaním