Dub plstnatý

Dub plstnatý
Dub plstnatý (SK); Qurcus pubescens Willd. ;dub šipák (CZ); dab omszony (PL);Flaum- Eiche (D); molyhos tölgy (H);
Je ker ale častejšie strom dorastajúci do výšky max. 20metrov Má silný krivolaký kmeň, listy bývajú na spodnej strane plstnaté, plstnatosť kolíše s vlhkosťou stanoviska. Plod . žaluď je spolovice ponorený do plstnatej čiašky. Drevo je menej hodnotné ako u duba zimného, letného a cerového.
Materiál:
Výskyt:
Najmä v južnej a strednej Európe; na Kaukaze a Malej Ázii. Na Slovensku rastie v južnej oblasti v poriečí Váhu, Nitry, Hrona a Hornádu , v krasových územiach a na Sokole pri Humennom.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
ťažba pri holorube, presvetľovaní lesa
Galéria: