Dub letný, zimný

Dub letný, zimný
Dub letný(SK), Quercus robur L.,a dub zimný (SK) Quercus patrea Liebl.;chene péndocule (F); Eiche (D) ;european oak (GB,USA); farnia; rovere (I) ;dąb neszpulkowy (PL);hrast luzniak, hrast pletni (HR,SLO); koczányos tögly; kocsanytalan tölgy (H).
Dub zimný dostal meno podľa toho, že necháva si suché listy cez celú zimu až do nasadenia nových listov na jar. Beľové drevo je nažltlo biele, jadrové drevo svetlo hnedé až nažltlo hnedé, tmavne. Textúra fládrovaná v tangenciálnom reze, pruhovaná v radiálnom reze, dekoratívne, letokruhy úzke, v závislosti od šírky letokruhov od mäkkého po tvrdé drevo, ťaží sa v zime ; tvrdé, ľahko štiepateľné, pružné, drevo, dobre sa opracováva, trvanlivé; vhodné na všetky i najväčšie výtvarné práce, drevo všestranne použiteľné
Materiál:
Výskyt:
Európa a Malá Ázia, chýba v strednej a severnej Škandinávii, rastie v zmiešaných listnatých lesoch, ale i na voľnom priestranstve, lúkach, parkoch, jeden z najdôležitejších druhov európskeho dreva, svetlomilné stromy, dožívajú sa až 500 až 800 rokov. Zimný dub má areál troch menší; jeho severná hranica prechádza Nórskom, východná sleduje povodie Buku a Dnestra. Na Slovensku sa oba druhy vyskytujú na celom území v nížinách i podhorských krajoch.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
pri holorubnej ťažbe v listnatých i zmiešaných lesoch, pri rozširovaní ciest, úpravách parkov
Galéria: