drumbľa

drumbľa
– samoznejúci kovový hudobný nástroj.

Zhotovuje sa z lisovanej (napr. klinec) alebo kovanej kovovej tyčoviny. Konce kovovej tyčky sa približne v dvoch tretinách dĺžky vedú rovnobežne popri sebe tak, aby vytvárali medzeru. V poslednej tretine sa kovová tyčka formuje do oblúkovitého, hruškovitého či eliptického tvaru. Maximálny priemer je 5 mm. Z polovice tvarovanej tyčky je vedený jazýček medzi rovnobežné časti nástroja. Ten je na voľnom konci pravouhlo zahnutý. Na jazýček prikovaný do tela nástroja sa od začiatku 20. storočia zvyčajne používa hodinové pero. Nástroj sa v súčasnosti ladí v tóninách Cis, E, F, Fis, G, Gis, A. Pri hre sa rovnobežné časti oprú o zuby a ukazovákom sa brnká na jazýček. Tým vznikne základný tón. Do harmonicko-melodických tónov sa zvuk moduluje zväčšovaním alebo zmenšovaním objemu ústnej dutiny.

Telo nástroja z oceľového drôtu tvarovaného do tzv. cibule. Dĺžka nástroja je 6 cm, maximálna šírka 3 cm. Jazýček je z hodinového pera. Výroba: Ignác Ľališ, Papradno, 1998.

Materiál:
Remeselná skupina: