drotárstvo

drotárstvo
– podomové opravovanie kuchynského riadu, zhotovovanie a predaj výrobkov z plechu a drôtov.

Vznik tohto vandrovného zamestnania v 18. a 19. storočí podnietili hospodársko-sociálne pomery v najchudobnejších kopaničiarskych oblastiach Slovenska. Kolískou drotárstva bolo okolie Trenčína a Kysuce, odkiaľ v 18. storočí odchádzali muži za prácou do železných hút v Čechách a Sliezsku. Tam získané vedomosti o vlastnostiach drôtu neskôr využili pri drôtovaní. Podľa štatistiky bolo na Slovensku roku 1884 až 1 110 drotárov, roku 1910 ich bolo 985 a roku 1930 trochu menej – 887. Ich počet sa v čase najväčšieho rozmachu drotárstva odhaduje na 5 000 – 10 000. Spôsob života v drotárskych obciach poznačila absencia mužov v hospodárstve, spoločenskom i rodinnom živote, lebo drotári prichádzali domov z vandroviek po cudzine len raz za dva-tri roky (ťažké poľnohospododárske práce vykonávali často ženy; mimomanželské sexuálne styky sa hodnotili tolerantnejšie). Drotárstvo ovplyvňovalo i charakter obradov: veľa obyčajov a magických úkonov sa viazalo k odchodu drotárov do sveta a k zaručeniu úspechu vandrovky. Koncom 19. storočia bolo na severozápadnom Slovensku viac než 150 drotárskych obcí. Okrem nich sa nachádzali drotárske obce i na Spiši, v Šariši a v okolí Nitry.

Pôvodne drotári opravovali hrnčiarsky riad haftovaním – prevlečením drôtu cez dierky. Venovali sa opravám hlineného a plechového riadu, neskôr aj výrobe pascí na myši, košíkov z drôtu, rôznych doplnkov do kuchyne a bývania, výrobkom z plechu. V súvislosti s výrobou nosných konštrukcií kvetinových výzdoby pri pohreboch, slávnostiach i v parkovej úprave sa rozvinula aj výroba objektov, ktoré sa zdokonaľovaním techník vyvinuli na samostatný výtvarný prejav špecifický pre slovenské drotárstvo. Touto činnosťou sa zaoberali najmä na Kysuciach a v podjavorníckych obciach na Považí. Drotárstvo a plechárstvo bolo v minulosti doplnkovým, ale niekedy aj hlavným zamestnaním v niektorých obciach severného Spiša.

Technika výroby:
cínovanie, čiernenie, košikárska technika - drôt, lineárna technika- drôt, linkový obtáčaný výplet - drôt, špirálová technika - drôt, šupinková technika - drôt, tvarovacia technika - drôt, žíhanie, opaľovanie
Nástroje:
kliešte, kliešte kombinované, navijačka pružín, nožnice na plech
Výrobca:
Baňasová Ružena, Benko-Gríter Viktor, Biskupská Remígia, Božilov Peter, Bútora Július, Čertíková Lucia, Chmelová Ľudmila, Chripková Eva, Derevjaník Mikuláš, Dostálová Zuzana, Dunčko Stanislav, Ďurčať Štefan, Ďurčatová Rozália, Fapšo Ladislav, Feriancová Eva , Filová Marta, Findrová Viera, Florek Vladimír, Floreková Adriana, Gálová Mária, Gažová Ingrid, Gelvanics Jozef, Hamšík František, Haviar Milan, Haviarová Anna, Havranová Alžbeta, Hlinicová Agáta, Hodál Emanuel, majster ľudovej umeleckej výroby, Hozák Robert, Hradský Ján, Hutníková Gabriela, Imrová Janette, Jeleňová Lucia, Juríková Dagmar, Jurovatý Ladislav ml. - majster ľudovej umeleckej výroby, Jurovatý Ladislav st., Kadašiová Otília, Kadášová Dana, Kalman Miroslav, Kálmánová Jarmila, Kapusník Vendelín, majster ľudovej umeleckej výroby, Kjurčijský Milan, Kočiš Michal, Kondrcová Anna, König Dušan, Kriváková Blažena, Kubišová Andrea, Kunetka Ladislav, Kurej Pavol, Lacko Ján, Lörincz Imrich, Lörincz Martin, Macháčková Helena, Majchrovičová Viera, Majerská Erika, Maňková Lucia, Mariášová Zita, Michalková Mária ml., Mikulášek Marek, Mikulík Ladislav, Mišurda Šimon , Mokreňová Božena, Necpálová Zuzana, Németh Ladislav, Neština Ján, Obertová Oľga, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Panáč Vladimír, Paradová Miriam, Pašteková Andrea, Pavlíková Zdenka, Pecuch Slavo, Petrová Jana, Pisková Katarína, Plachová Anna, Podobná Božena Lívia, Pomorský František, Porubčanská Mária, Rabčanová Silvia, Rakytiaková Magdaléna, Remenár Radomír, Rod Jaroslav, Rodová Marcela, Šabo Jozef, Salašovičová Libuša, Šalling Bohuš, Šallingová Lýdia, Šerík Juraj, majster ľudovej umeleckej výroby, Siman Pavel, Slejzák Ľubomír, Šmelková Emília, Smržík Ľubomír, majster ľudovej umeleckej výroby, Smržík Štefan, majster ľudovej umeleckej výroby, Šreík Ján, Strečanská Mariana, Suchá Helena, Suchý Peter, Suran Rudolf, Suranová Zuzana, Šušuk Ján, Valašková Lenka, Valterová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vilemová Gabriela, Viselka Alexander, majster ľudovej umeleckej výroby, Viskup Michal, Viskupič Marián, Vrabec Milan, Žabková Alžbeta, Žaškovská Zuzana, Zburín Ľubomír, Zoller Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby