droba

droba
Morský sediment vzniká z ílovitého bahna, ktoré sedimentuje hlboko v oceánskom prostredí.
Obsahuje kremeň, živec a úlomky hornín, základná hmota je ílovitá, kremitá. Typický je obsah ostohranných zŕn v jemnozrnnej základnej hmote
Material: