dóza majoliková bonboniera kanelovaná

dóza majoliková bonboniera kanelovaná
Kód výrobku:
0446880455

Ručne točená na hrnčiarskom kruhu kanelovaná, biela krycia glazúra, okontúrovaná modrými linkami.

Dizajn: Eva Kramplová

Rozmer:
v. 8 pr. 12 cm
Farba:
modrá, biela
Región:
Hlohovec
Tematika:
architektúra a bývanie, novodobá tvorba v duchu ľudových tradícií, remeslá a domáca výroba
Materiál:
hlina
Časové určenie:
1987
Typ výrobku:
súčasný
Remeselná skupina:
džbankárska výroba