doška

doška
(šíp, širačka, šupka, viazanička, zdošek, žúp, župka) – snôpok z dlhej slamy používaný na pokrytie striech ľudových stavieb.

Používala sa na ňu ručne mlátená, zväčša ražná slama, ktorá sa uväzovala do uzlíkov. Stavebníci si došky robili sami alebo ich kupovali od špeciálnych výrobcov. Došky sa priväzovali na latky strešnej konštrukcie povrieslami, prútikmi alebo drôtom. Ukladali sa od najspodnejšej latky po hrebeň strechy. Ak sa pri pokrývaní používali došky viazané klasom smerom dolu, išlo o hladkú strechu; ak sa používali došky viazané zastrihnutými koncami smerom dolu, išlo o stupňovitú strechu, ktorá bola na Slovensku rozšírenejšia. Nárožia bývali aj pri hladkých strechách pokryté doškami so zastrihnutými koncami smerom dolu. Hrebeň strechy bol ukončený doškou zviazanou do vrkoča alebo doškou namáčanou do riedkej hliny, niekedy bola jednoducho prekrytá vrstvou slamy a spevnená prekríženými kolíkmi alebo latkami. Na ľudových stavbách sa vyskytovali aj strechy pokryté doškami v kombinácii s tŕstím.