dolomán

dolomán
– mužský kabát zdobený šnúrami.

Dolomán bol vpredu rozstrihnutý a po bokoch klinovite rozšírený. Typické bolo ozdobné šnurovanie, kovové gombíky a spony. Siahal po stehná alebo iba po boky (kurta dolmány, kurtka). Zhotovoval sa najčastejšie zo súkna, v minulosti i z hodvábu a harasu. Často býval podšitý a lemovaný kožušinou.

Dolomán bol od 16. storočia súčasťou odevu uhorskej šľachty a vojska. Na začiatku 19. storočia pretrvával len u vidieckych zemanov a drobných mestských remeselníkov. V polovici 19. storočia, v období vzniku národného odevu v strednej Európe, ho v uhorskom národnom odeve nahradila atila (jej neskoršou obdobou bola halenka, súčasť slovenského „národného  nosiva“, čes. čamara). Koncom 19. storočia dožíval u schudobnených zemanov, ale aj v ľudovom prostredí (Liptov, Orava) v sviatočnom odeve bohatých roľníkov, u remeselníkov v malých mestečkách a u baníkov.

Materiál: