diorit

diorit
Stredo až hrubozrnná vyvretá hornina intermediálneho zloženia. 55-66% SiO2. Získavanie: ťažba v lomoch
Skladá sa z plagioklasov - oligoklas alebo andezín amfibolu, no prítomný môže byť aj biotit a pyroxén. Diorit môže byť rovnomerne zrnitý, alebo môže byť porfirický s vyrastlicami živca alebo amfibolu.
Material: