diastuha

diastuha
Šnúrka z bavlnenj tkaniny

Býva v režnej farbe i farebná, s hladkým povrchom , ovykle šírky  15 až 30 mm. Používa sa ako lemovka v odevnej výrobe.

Materiál:
Popis spracovania:
Je tkaná plátnovou väzbou diagonálne / od toho diastuha/ s nespevnenými okrajmi