detský účes

detský účes
– spôsob úpravy vlasov detí. 
V minulosti začali deťom strihať vlasy, až keď zavŕšili rok (niekde 3 roky). Súviselo to s poverou, že dieťa, ktorému ostrihajú vlasy skôr, bude hlúpe, choré. Účes chlapcov a dievčat bol odlišný. Chlapcom strihali vlasy doma, poväčšine naokrúhlo – podľa rajničky, zriedkavé boli dlhšie vlasy (okolie Trnavy) alebo strihanie dohola (Tekov). Účes dievčat sa prispôsoboval postupnému dorastaniu vlasov a bol prechodom k účesu dievok. Vlasy predelili naprostriedku pútcom, po oboch stranách nad sluchami krátke vlasy postupným priberaním zapletali do dvoch vrkôčikov (niekedy s pridaním tkanice) – korničky, kúrničky, vrkôtky; alebo iba zakrúcali – pletky, výkrutky, ukle, bugle (Gemer). Pri inom spôsobe vlasy na zátylku zviazali, alebo ak boli dostatočne dlhé, zaplietli do dvoch vrkočov, ktoré okrútili okolo hlavy a upevnili tkanicou – kačica, caltička, parta, partička, plietky, venčok, záhradka. Školopovinné dievčatá mali vrkoče (3 – 5-pramenné) zaviazané tkanicou alebo stuhou, spustené na chrbát. Po vychodení školy (10 – 14-ročné) si upravovali vlasy ako dospelé dievky. Na začiatku 20. storočia detské účesy zanikali spolu s tradičným detským odevom.