Dejlová Lýdia

Dejlová Lýdia

čipkárstvo

Obec:
Banská Bystrica (okres Banská Bystrica)
Okres:
Banská Bystrica
Samosprávny kraj:
Banskobystrický kraj
Remeselná skupina:
Materiál:
textil
Majster ĽUV:
nie
V súčasnosti:
aktívny v oblasti výroby
Vzdelanie:
Spolupráca s ÚĽUV-om:
áno
Žijúci:
áno
Spôsob získania znalostí:
v odbornej škole
Aktívny/a od:
1980
Publikačná činnosť:
Lýdia Dejlová " Paličkovaná čipka zo Španej Doliny.2008 Lýdia Dejlová : Čipky zo Španej Doliny- variácie. 2006
Telefón:
+421910281302
Viac o výrobcovi:
zobraziť