dar lásky

dar lásky
– materiálna, činnostná alebo duchovná hodnota, ktorú jedna osoba či skupina dobrovoľne dáva inej z lásky.

Dar lásky  vyjadroval ľúbostný vzťah (pracie a mangľovacie piesty, hrable, praslice, rozpinky, perníkové srdcia). Všetky významnejšie spoločenské udalosti (jarmok, trh, púť, hody, návrat do domu a odchod na cesty) sprevádzalo obdarovanie (cukríky, perníky, stužky, šatky).

Pri všetkých formách a príležitostiach obdarovania tradičná norma určovala nielen obsah a veľkosť daru, ale najmä spôsob jeho odovzdania a prijatia. Etiketa darovania bola prísne dodržiavaná (určený bol čas, miesto, gestá, sprievodné slová). Dary mali hlboký symbolický význam, ktorý prevládal nad ich úžitkovou funkciou.

Fotogaléria:
Materiál: