Cypruštek

Cypruštek
cyprus (SK);Cupressus spp.;cypriš (CZ); Zypresse(D); cypress ( USA );cypr`es ( F ); cypresso ( I );
beľové drevo je belasté, široké až 10cm, jadrové drevo je žltasto hnedé; textúra je rovnomerná, bez živičných kanálikov, aromaticky vonia, hranice letokruhov sú zreteľné, pestované druhy majú širšie letokruhy; drevo je strojovo i ručne dobre opracovateľné; ako cypus, cyprišok sú označované aj druhy Chamecyparis spp. (Scheincypresse, Lebensbaumzypresse -D), Taxodium distichum -Rich. Schumpfzypresse - D);
Materiál:
Výskyt:
severná Amerika, západ USA, južná Kalifornia, Oregon, Európa stredomorská oblasť; ako pestovaný sa vyskytuje v celej Európe a na celom svete v parkoch a záhradách, na cintorínoch
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
výrub pri úpravách parkov, cintorínov atp.