čutora

čutora
(kuľač, verešďúr) – poľná alebo cestovná fľaša na pálenku alebo iné nápoje.

Čutory bývajú hrnčiarske, drevené, fajansové, sklené, kovové a ich obsah sa pohybuje od 0,5 do 2 litrov. Sú okrúhleho, z oboch strán vypuklého splošteného tvaru a stoja na jednej širšej alebo na dvoch, prípadne štyroch hranatých alebo inak tvarovaných nôžkach. V hornej časti korpusu s úzkym hrdlom a so zátkou sú niekedy dva plastické otvory na navlečenie šnúrky. Hrnčiarske, drevené i fajansové čutory bývajú zdobené maľbou, zvyčajne na každej strane motivicky inou, s datovaním, prípadne aj s menom. Sklené čutory mávajú plastické zdobenie, kovové čutory sú gravírované (zdobené rytím). Z palety keramických výrobkov predstavujú čutory mladší prínos do ľudovej tvorby. Na území Slovenska sú od 18. stor. známe tokársky spracúvané drevené čutory, ktoré sa vyrábali pod vplyvom maďarských čutor. Začiatkom 19. storočia sa v niektorých lokalitách začali vyrábať hrnčiarske čutory zdobené kvetinovými motívmi, od polovice 19. storočia fajansové. Vyrábajú sa dodnes, majú však iba dekoratívnu funkciu.

2. názov dlhej násadky na fajku.

Materiál: