črpák svorový

črpák svorový
Kód výrobku:
0257710001
Črpák svorový máva rôzne tvary podľa veľkosti narasteného svoru. Rúčka je zvlášť vyrezávaná z ovocných drevín a má rôzne figurálne alebo zoomorfné motívy.
Rozmer:
13x19cm, v.9,5/16cm
Farba:
prírodná
Región:
Detva
Tematika:
pastierstvo, strava a stolovanie
Materiál:
drevo
Typ výrobku:
tradičný
Druhy dreva:
Borovica sosna, Jedľa biela, Smrek obyčajny
Remeselná skupina:
rezbárstvo
Techniky:
rezanie pílami