čipkárstvo

čipkárstvo

– splietanie priadze namotanej na paličkách.

 

Priadza sa viaže rôznymi spôsobmi zväčša podľa predkresleného vzoru. Okrem tradičných regiónov ľudovej čipky, kde bolo paličkovanie špecializovanou domáckou výrobou, a remeselníkov čipkárov v mestách, ktorí v minulosti vyrábali najmä pre šľachtu, mešťanov a neskôr pre mestskú módnu tvorbu, sa v súčasnosti paličkovanie rozšírilo ako záujmová činnosť a obohacuje sa o nové tvary, funkcie robené klasickými technikami a ich kombináciou. V minulosti bolo známe aj kombinovanie čipkárskej a šnúrkarskej (pazamentierskej) roboty.

Na paličkovanie sa na Slovensku používa ako podklad textilný, pilinami alebo pieskom naplnený vankúš valcovitého tvaru, do ktorého je možné zapichovať špendlíky určujúce miesto zviazania nite. V Belgicku je to rovný vankúš, vo Francúzsku v Alpách je to úzky valec na samostatnom stojane s ozdobne riešenými drevenými bokmi.

Paličkované čipky z územia Slovenska sú špecifické bohatou škálou väzieb, motívov a rozličných farebných kombinácií, ktoré úzko súviseli s farebnosťou výšivky a tradičných textílií, najmä odevu dedinského prostredia.

Na Slovensku sa na prelome 19. a 20. storočia plietlo 17 lokálnych alebo oblastných typov čipiek: novomestské, hlbocké, piešťanské, seredské, šopornianske, slovenskogrobské krajnianske, topoľčianske čipky (západné Slovensko); starohorské, špaňodolinské, hodrušské, hontianske, novohradské, liptovské čipky (stredné Slovensko); gemerské, spišské, šarišské čipky (východné Slovensko).

Škála slovenských čipiek uchováva prvky západo- a východoeurópskeho čipkárstva. Obsahuje aj nové prvky, ktoré sú výsledkom domáceho vývoja. Napríklad čipky z okolia Topoľčian sú vzhľadom a sčasti aj technikou pletenia blízke tkaniciam zhotoveným na doštičke. Čipky z okolia Nového Mesta nad Váhom, rovnako ako slovenskogrobské a hlbocké čipky, sú ukážkou pásikovej čipky rozšírenej najmä vo východnej Európe. Tylová čipka známa z Krajného, Myjavy či Brezovej pod Bradlom je typom mnohopárovej čipky, ktorej pôvod siaha do Belgicka. Tradičné čipky zo Spiša a z Gemera majú blízko k milánskych čipkám zo 17. a z 18. storočia.Technika výroby:
paličkovaná čipka - textil, paličkovanie čipiek - textil, pletenie „po holom“ - textil, pletenie paličkami na podložke – textil, tylová čipka - textil, valencianska čipka, vláčková čipka - textil
Nástroje:
forma na pletenie čipiek – textil, paličky na pletenie čipiek - textil, prívyk – textil, vankúš na paličkovanie čipiek - textil
Výrobca:
Adamcová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Alaxová Eleonóra, Babjaková Jana, Babjaková Jozefína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Baffiová Anna , Balážová Viera, Beníková Gabriela, Bérešová Barbora, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bérešová Margita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bezúchová Soňa, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Boďová Anna, Bognárová Terézia, Bohušová Zuzana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Bolfová Janka, Briedová Františka, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Brisudová Zuzana, Bugárová Valéria , Bullová Berta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Búranová Katarína, Čavojská Lenka, Červenková Eva, Chalmovianska Anna, Chovancová Zuzana, Ciblíková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čmelíková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čobrdová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čunderlíková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Čunderlíková Jolana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Cuperová Mária, Čupková Anna, Czintelová Angela - majsterka ľudovej umeleckej výroby, Daxnerová Ivana, Debnárová Františka, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Dejlová Lýdia, Dieová Dagmara, Donovalová Gizela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Drestová Helena, Fábiková Františka, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Frajtová Zlatica, Gaľová Margita, Gašparovičová Terézia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Gregorová Alžbeta, Gregorová Edita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Habardová Mária, Hagarová Tatiana, Hallonová Dagmar, Hanušková Veronika, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Helcová Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Hlinicová Agáta, Hnidková Mária, Hodálová Elena, Holá Zuzana, Horváthová Viera, Hovorková Mária, Húsková Jozefína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jajcajová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jajcajová Katarína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jajcajová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Janica Milan , Janicová Irena, Jasenáková Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jasenská Albína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jasenská Jolana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jedličková Zuzana, Jesenská Hilda, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Judtová Agneša, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Judtová Pavla, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Jurčovičová Zuzana, Jursová Vlasta, Kacejová Ľudmila, Kálmánová Jarmila, Kaňuchová Ida, Kátlovská Hedviga, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kemková Drahotína, Klementová Anna, Knoppová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kočišová Elena, majsterka ľudovej umeleckej výrovy, Komárová Anežka, Kontúrová Judita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Košičanová Mária, Kráčiková Elena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Kravcová Gabriela , Kubalová Anna, Kundríková Erika, Lacková Adela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Leitmanová Oľga, Leláková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lichnerova Darina, Longauerová Alojzia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Longauerová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lovásová Adela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lovásová Etela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Lužáková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Majerská Jozefína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Malajová Mária, Matejkinová Anna, Michalicová Marie, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Michalíková Jana, Mihaľkinová Mária, Mistríková Margita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Mistríková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Mizeráková Mária, Molnár Erzsébet, Mrázová Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Nálepová Zuzana, Nemčovičová Júlia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Nepšinská Iveta, Noga Andrej, Noskovičová Kristína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Nováková Daniela, Oslancová Valéria, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Paliderová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Pallesichová Mária, Píšová Marta, Pivovarníková Irena, Podmanická Kristína, Porubská Anna, Potúčková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Purgatová Anna, Rajnáková Viera, Reichová Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Reinvartová Katarína, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rendeková Anna, Rijáková Mária, Rybánska Jarmila, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rybáriková Alena, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rýsová Margita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Rýsová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Sámelová Viktória, Sartorisová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Senčeková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Sirová Milada, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Smatana Stanislav, Šmelková Emília, Spišiaková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Štrbáková Rozália, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Štricová Margita, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Strmeňová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Strmeňová Kornélia, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Suchárová Anna, Švantnerová Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Švarcbacherová Marta, Tkáčová Gabriela, Tokárová Františka, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Tomanová Božena, Trnovská Ľudmila, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Trnovská Pavla, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Tučnáková Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Urbánová Anna, Urbanová Zuzana, Vajcíková Františka, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vajcíková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vašková Alžbeta, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vašková Eleonóra, Vašková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vilímová Žofia st., majsterka ľudovej umeleckej výroby, Vitková Terézia, Vlnová Monika, Wäldeckerová Anna, Zacharová Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Zápražná Anna, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Závacká Anna , Zemková Mária, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Žiaková Adela, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Žlnková Iveta