čierny riad

čierny riad
(zadymovaný riad) – keramika bez úpravy črepu engobovaním alebo gliedovaním.

Vyrába sa zvláštnou technikou vypaľovania, ktoré získava tmavosivú až čiernu farbu. Pri pálení sa používa drevo bohaté na sadze, najmä vlhké brezové drevo. Pred skončením pálenia sa do výhrevných otvorov pece nahrnú uhlíky a nezhorené drevo a otvory sa utesnia hlinou premiešanou so slamou. Pevne uzavretá pec sa nechá stáť 1 – 2 dni a pod vplyvom plynov vznikajúcich v peci získava črep čierne zafarbenie.

Dekor na čiernom riade sa vytvára trením hladkým kameňom, čím sa získava lesklý vzor, alebo vyškrabovaním ostrým kameňom. Najtypickejšími tvarmi čierneho riadu boli krčahy na vodu, džbány na mlieko a hrnce na odkladanie potravín (masť, lekvár).

Čierny riad sa vyrábal už v mladšej kamennej dobe. Dekoratívnu funkciu nadobudol u Keltov. Od stredoveku bol rozšírený na celom území Slovenska. Od konca 18. do začiatku 20. storočia sa popri glazovanej keramike vyrábal v známych strediskách – Modra, Brehy, Nová Baňa, Pukanec a Šivetice. V 50. rokoch minulého storočia ÚĽUV obnovil jeho výrobu v Šiveticiach. Dodnes sa vyrába v Poľsku a Maďarsku. Na Slovensku ho vyrába Tomáš Mihok v Kurime pri Bardejove.

Materiál:
Remeselná skupina: