čierna kuchyňa

Čierna kuchyňa ( tiež dymná kuchyňa)- miestnosť alebo vymedzený priestor v zadnej časti pitvora s otvoreným ohniskom a otvoreným komínom. Slúžila na prípravu pokrmov na otvorenom ohni pre ľudí i krmiva pre dobytok . Odtiaľto sa tiež prikladalo a sádzal chlieb do pece umiestnenej v izbe, prípadne kachlí.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, hlina, kameň
Tematika:
architektúra a bývanie