čierna kuchyňa

čierna kuchyňa
(dymná kuchyňa) – miestnosť alebo vymedzený priestor v zadnej časti pitvora s otvoreným ohniskom a otvoreným komínom.
Slúžila na prípravu pokrmov na otvorenom ohni pre ľudí aj na prípravu krmiva pre dobytok. Odtiaľto sa aj prikladalo a sádzal sa chlieb do pece umiestnenej v izbe, prípadne do kachlí.
Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: