čierna izba

čierna izba
(dymná izba) – hlavná obytná miestnosť s otvoreným ohniskom alebo s pecou s otvoreným ohniskom pred čeľusťami, bez zariadenia na odvod dymu.
Dym pri kúrení stúpal k stropu, odkiaľ unikal otvorom do pitvora a potom von alebo do podstrešia. Horná časť stien a strop boli čierne od dymu a sadzí. Čierne izby mávali výšku 3 m aj viac.
Fotogaléria:
Materiál: