čierna izba

Čierna izba ( tiež dymná izba) - hlavná obytná miestnosť s otvoreným ohniskom alebo pecou s otvoreným ohniskom pred čeľusťami, bez zariadenia na odvodu dymu. Dym pri kúrení stúpal ku stropu, odtiaľ unikal otvoreným otvorom do pitvora a potom von alebo do podstrešia. Horná časť stien a strop boli čierne od dymu a sadzí. Čierne izby mávali trojmetrovú i väčšiu výšku.
Obrázok fotogalérie
Materiály:
drevo, hlina, kameň
Tematika:
architektúra a bývanie