čierna bridlica

čierna bridlica
Čiernu bridlicu tvorí zmes ílovitých minerálov, úlomkovitého kremeňa, živca a sľudy. Obsahuje organické látky a bežne sa v nich vyskytuje sa v nich vyskytuje pyrit a sadrovec.
Je to jemnozrnná hornina, ľahko sa oddeľuje podľa plôch vrstevnatosti, pričom sa môžu odkryť stlačené skameneliny. Vzniká ako ílovitý sediment v hlbokomorskom prostredí.
Material: