čiapka

čiapka
– pokrývka hlavy mužov, mládencov a chlapcov.
Pramene z 10. – 12. storočia uvádzajú rôzne druhy kožušinových čiapok, z ktorých sú na Slovensku doložené najmä dva: celokožušinová čiapka a čiapka z kožušiny kombinovanej s kožou alebo so súknom. Na celom území boli rozšírené čiapky z ovčej, najčastejšie jahňacej kožušiny čiernej, zriedkavejšie bielej farby (baranica, barenkova čapka, kučma). Zhotovovali sa podomácky alebo ich šili kožušníci. Najčastejšie boli homoľovitého tvaru (bez okraja alebo s vyhnutým okrajom), zriedkavejšie s okrúhlym dienkom. Baranica bola podšitá kožušinou alebo látkou, koncom 19. storočia sa zhotovovala aj z kožušinových imitácií (hastrdánka – západné Slovensko). Výrobkom kožušníkov bola čiapka s okrúhlym viacdielnym koženým dienkom podšitá kožušinou. Vyhnutý okraj z čiernej kožušiny nad čelom chýbal, takže sa dala v zime prehnúť cez uši. V strede dienka bol kožušinový strapec (oravka, čapka – Orava, Liptov, Horehronie). Podobná bola čiapka s dienkom z modrého súkna a s lemovaním čiernou barančinou. V strede dienka bol strapec z pestrofarebnej vlny (pochválen, čapica, čapka – okolie Trenčína, Rajecká dolina, Abov). V prvej polovici 20. storočia prešli z mestského prostredia do ľudového odevu kupované čiapky: tmavomodrá čiapka so štítkom, tzv. šiltovka (nemecká čiapka – Spiš), a pletená čiapka, ktorú nosili v zime drevorubači.
Materiál:
Remeselná skupina: