chomúty

chomút (chimit, chomont) – základná časť konského postroja.
chomút (chimit, chomont) – základná časť konského postroja. Do rozšírenia tzv. novodobého ¶záprahu (pred r. 1000 n. l.) kone zapriahali pomocou remeňa natiahnutého na krku a upevneného do jarma. Ch. , kt. má pravdepod. vých. pôvod a je považovaný za ranostredoveký vynález (prvé eur. doklady z 9.–11. stor.), sa rozšírili v 13.–14. stor. Tvorí ho mäkká kožená poduška (podklad, hlavnička, vankoš), na kt. sa dáva samotný drev. kožou obšitý ch. Pomocou remeňov – bočníkov sa pripevňuje k ostatným častiam ¶konského postroja a retiazkami k oju. V niekt. oblastiach Slov. sa ch. (popri ¶jarmici a ¶jarme) používal aj na priahanie hovädzieho dobytka. Používanie ch. spolu s ¶podkovami umožnilo lepšie využitie konskej sily pri orbe, v doprave ap. Ch. , kt. sa vyrábali v rámci ¶sedlárstva a ¶remenárstva, boli často zdobené ¶vybíjaním kovovými cvokmi. V jazyku folklóru sa ch. vyskytuje ako znak neslobody, z čoho vychádza aj jeho použitie pri súč. svadobných zvykoch so zábavnou funkciou – zakladanie ch. na krk mladoženícha ako symbol straty slobody, kt. sa na Slov. rozšírilo z Čiech.
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie
Obrázok fotogalérie