chlieb

chlieb
– najznámejší výrobok z cesta, ktorý podmienil výrobu a používanie viacerých výrobkov aj s výtvarnými prvkami. 

Prvé pekárske cechy vznikli u nás už v 14. storočí. Chlebu sa v ľudovom prostredí prejavovala veľká úcta. Jeho význam dokladá aj jeho rola v svadobných obyčajach. Nevesta ho nosila do kostola na obrad i do domu ženícha, kde ho kládla ako dar na stôl. Matka ženícha vítala mladý pár chlebom a soľou na prahu domu. Dodnes vzácne návštevy zo zahraničia takto víta krojovaný mladý pár.
Dôležité miesto patrí obradovému chlebu. Dnes sa pečie z kvalitnej pšeničnej múky  a môžeme ho rátať už k pečivu či ku koláčom. V ľudovej kultúre však v obradoch a pri sviatočných jedlách zastupoval chlieb. Okrem názvu koláč sa používali aj názvy baba, mrváň, beľuš. Typickými obradovými chlebmi – koláčmi sú napríklad radostník na svadbe, kračun a štedrák na Vianoce alebo paska na Veľkú noc. Svadobný koláč bol všade na svadbách typickým, obetným a nevyhnutným atribútom. Vrchná časť bola zdobená formovaním cesta, ale i papierovými kvetmi. Pôvodný obradový zmysel svadobných koláčov postupne zmizol, no aj dnes sa stretávame s pečením rôznych druhov svadobných koláčov, či skôr zákuskov, a z radostníka či sladkáňa sa postupom času stala torta.

Materiál:
Remeselná skupina: