červenica

červenica

– ľudový názov druhu hliny s výrazným obsahom oxidu železa.

Vypaľuje sa do červena.
Materiál: