cedilo

cedilo
(cidilo) – veľká kapsa z bieleho súkna.

Skladá sa z vlastnej kapsy (s rozmermi cca 65 × 80 cm), z hazuchy so strapcami a z trakov. Slúžila na nosenie stravy, jahniat, ale aj na uskladnenie šatstva. Názov tejto kapsy naznačuje, že sa pravdepodobne používala aj na odkvapkávanie čerstvej hrudy syra. Najdlhšie sa udržala na Čiernom Váhu ako súčasť výstroja pastierov a lesných robotníkov (handelcov). Jej typickou výzdobou sú ornamenty vyšité pred splstením čiernou vlnou (Čierny Balog).

Cedilo sa nosilo prevesené cez plece alebo na chrbte na trakoch (frumbie), upletených z vlnenej priadze. Hazucha prehodená cez hlavu alebo okolo krku a vpredu priviazaná strapcami chránila pred dažďom a chladom.

Fotogaléria:
Materiál:
Remeselná skupina: