čadič

čadič
Bázická vulkanická hornina. Skladá sa z Ca- plagioklasu a pyroxénu, takmer vždy je prítomný apatit, magnetit a niekedy aj olivín. Je to jemnozrnná hornina. Získavanie: ťažbou v lomoch
Material: