bubník

bubník
(hálka) – polkužeľovitý prístrešok vrcholu štítu strechy.

Na Detve volajú toto polkružie hálka (tento názov niekde prešiel aj na samotný stĺpik), v Čechách kabrinec.

Dná bubníkov na vrchole štítu sedlovej strechy boli často zdobené maľbou alebo rezbou vegetatívnych a geometrických motívov na doskovom podbití, na ktorom sa niekedy objavuje aj vročenie, prípadne meno fundátora alebo staviteľa domu. Maľba bola v dúhovitej podobe v polkruhu. Najčastejšie sa používala svetlomodrá, červená, žltá, biela a brnavá farba.

Materiál:
Remeselná skupina: