bronz

bronz
– zliatina medi s cínom, olovom, hliníkom a ďalšími prvkami. 

Hlavnou prísadou zliatiny nikdy nie je zinok, vtedy sa zliatina nazýva mosadzou.

Pretože existuje viac variantov, v technickej praxi sa používa ako súhrnný názov množné číslo – bronzy. Podľa počtu zložiek a hlavnej prísady sa bronzy delia na dvojzložkové – cínové, olovené, hliníkové a ďalšie, a na viaczložkové – napríklad cínovo-olovený bronz, červený bronz.

Podľa účelu sa rozdeľujú na tvárnené a zlievarenské.

Využívajú sa v elektrotechnike.

Materiál:
Popis spracovania:
Cínové bronzy [úprava] Cínové bronzy obsahujú do 20 % cínu. Pri maximálnom podiele majú najvyššiu pevnosť, pri podiele okolo 5 – 7 % cínu majú zase najväčšiu ťažnosť. Štruktúra bronzov do hranice 5 – 7 % Sn je homogénna, pri vyššom podiele heterogénna. Cínové bronzy majú dobrú odolnosť proti korózii v atmosfére, v morskej vode aj v prehriatej pare. Napádajú ich však niektoré kyseliny (dusičná, sírová), hydroxid sodný a amoniak. Vo vlhkom prostredí ich korodujú aj suché plyny (kyslík, chlór, fluór, oxid siričitý). Homogénne bronzy sa tvárnia buď za studena, alebo za tepla. Pri tvárnení za studena možno niektoré z nich spevniť až na 900 MPa. Hliníkové bronzy [úprava] Hliníkové bronzy obsahujú do 10 % hliníka, ale aj 2 – 8 % ďalších prísad (mangán, nikel, železo), ktoré zlepšujú ich vlastnosti. Majú rovnomerné chemické zloženie, dobrú zabiehavosť a veľkú hutnosť, ale aj sklon k stĺpikovej kryštalizácii. Pri podiele okolo 10 % Al majú najvyššiu pevnosť, pri podiele okolo 7 % Al zase najväčšiu ťažnosť. Hliníkové bronzy majú lepšiu odolnosť proti korózii ako cínové a mosadze, pretože si vytvárajú ochrannú povrchovú vrstvu z oxidov medi a hliníka. Výnimku tvoria zliatiny s 5 – 8 % hliníka. Dobre odolávajú korózii v atmosfére, v morskej vode aj niektorým kyselinám vrátane kyseliny sírovej. Rozpúšťajú sa však v kyseline dusičnej a v alkáliách. Vzhľadom na kryštalizáciu sa musia pred tvárnením za studena tvárniť aj za tepla. Niektoré bronzy je možné kaliť a popúšťať. Olovené bronzy [úprava] Olovené bronzy sú dvoj- a viaczložkové, cínovo-olovené bronzy sú trojzložkové. Oba základné kovy majú rozdielne teploty tavenia, v pevnom stave sa navzájom nerozpúšťajú a dokonca aj v rozpustenom stave tvoria dve taveniny. Pri pomalom ochladzovaní by vznikli veľké oblasti s vylúčeným olovom, preto sa musia rýchlo ochladzovať. Majú výborné klzné vlastnosti, a tak sa používajú na klzné ložiská, avšak pre nízke mechanické vlastnosti len ako ich výstelky. Preto sa niekedy hovorí, že sú samomazné, t. j. nepotrebujú olej. Príkladom sú šachtové ložiská v skeneroch a tlačiarňach alebo v chvostových pílach. Červené bronzy [úprava] Červené bronzy sú viaczložkové, vždy s prísadou zinku. Majú výborné technologické vlastnosti a dobré klzné vlastnosti. Ostatné bronzy [úprava] Medzi ostatné bronzy patria kremíkové bronzy – obsahujú do 4 % kremíka, mangán alebo nikel, mangánové bronzy – obsahujú až 30 % mangánu, prípadne s prísadou niklu, niklové bronzy, kadmiové bronzy – s prísadou do 1 % kadmia.