Breza plstnatá karpatská

Breza plstnatá karpatská
Ker, zriedkavejšie strom s krivým až uzlovitým kmeňom a konármi , ktoré tvoria nepravidelnú hustú , listnatú korunu.
Kmeň je pokrytý tmavou , zriedkavejšie belavou borkou. Konáre v mladosti sú plstnaté .
Materiál:
Výskyt:
Stredoeurópsky druh je rozšírená od stredného Nemecka, vo východnej časti švajčiarskych Álp, v Rakúsku, Česku a na Slovensku, kde sa vyskytuje od podhorského až do subalpínskeho pásma. Rastie v horských, vlhkých a sutinových lesoch a kroviskách , na mokrých mierne kyslých rašelinných pôdach alebo na kyslých piesčitých pôdach chudobných na živiny.
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
presvetľovanie lesa