Brest poľný, hrabolistý

Brest poľný, hrabolistý
Brest poľný , hrabolistý (SK) Ulmus carpinifolia Gled., Ulmus glabra L.;jilm horní, jilm hrabolistý (CZ); Ulme, Ruster, Feldulme, Rotrűster(D); elm (GB,USA); orme charmpetre (F); olmo campestre (I); ulm de munte (RO); skogsalm (S); brest gorski (PL); brijest gorski (SLO); hegy / mezei / szil(H);

Je strom dorastajúci do výšky 35-40 metrov, beľové drevo je nažltlo biele až šedivé, jadrové drevo čokoládovo hnedé u brestu poľného a svetlo hnedé má brest horský; textúra fládrovaná v tangenciálnom reze, pruhovaná v radiálnom reze, lesklá veľmi dekoratívna; drevo húževnaté, ťažko opracovateľné (Šedý, Corbett)dosahuje vek až 400 rokov, zrelosť pre výrub dosahuje 60 až 70 ročný, veľmi žiadané sú korenicové dyhy, opracováva sa dobre až stredne dobre Wagenfuhr), vhodený na menšie a drobné práce

niekedy sa vyskytuje aj v krovitej forme; drevo čokoládovo hnedé používa sa v rezbárstve, kôra v kožiarskom priemysle- obsahuje 3-5 % trieslovín. Dosahuje vek až 400 rokov. Vhodný vek na ťažbu je 60-70 rokov.

Materiál:
Výskyt:
južná Európa, východná Ázia, Malá Ázia, India
Získavanie:
rúbaním
Popis získavania:
ťažbou v listnatých a zmiešaných lesoch, skladuje sa dlhodobo pre priblíženie farby bele a jadra.